Xuân Lộc Gia LaiXuân Lộc Gia Lai
  • Hạng mục: Dự án xây dựng dân dụng
  • Khu vực: Xã Biển Hồ - Thành phố Pleiku
  • Năm: 2016