Xuân Lộc Gia LaiXuân Lộc Gia Lai
  • Hạng mục: Dự án xây dựng dân dụng
  • Khu vực: Khu điều hành và hạ tầng kỹ thuật
  • Năm: 2016