Xuân Lộc Gia LaiXuân Lộc Gia Lai
Nhà ở tư nhân-1
Nhà ở tư nhân-2
Nhà ở tư nhân-3
Nhà ở tư nhân-4
Nhà ở tư nhân-5
Nhà ở tư nhân-6
Nhà ở tư nhân-7
Nhà ở tư nhân-8
Nhà ở tư nhân-9
Nhà ở tư nhân-10
Nhà ở tư nhân-11
Nhà ở tư nhân-12
Nhà ở tư nhân-13
Nhà ở tư nhân-14
Nhà ở tư nhân-15
Nhà ở tư nhân-16
Nhà ở tư nhân-17
Nhà ở tư nhân-18
Nhà ở tư nhân-19
Nhà ở tư nhân-20
Nhà ở tư nhân-21
Nhà ở tư nhân-22
Nhà ở tư nhân-23
Nhà ở tư nhân-24
  • Hạng mục: Dự án xây dựng dân dụng
  • Khu vực: Tp. Pleiku - Gia Lai
  • Năm: 2020