Xuân Lộc Gia LaiXuân Lộc Gia Lai
Nhà ở tư nhân-1
Nhà ở tư nhân-2
Nhà ở tư nhân-3
Nhà ở tư nhân-4
Nhà ở tư nhân-5
Nhà ở tư nhân-6
Nhà ở tư nhân-7
Nhà ở tư nhân-8
Nhà ở tư nhân-9
Nhà ở tư nhân-10
Nhà ở tư nhân-11
Nhà ở tư nhân-12
  • Hạng mục: Dự án xây dựng dân dụng
  • Khu vực: P.Diên Hồng - Tp. Pleiku - Gia Lai
  • Năm: 2020