Xuân Lộc Gia LaiXuân Lộc Gia Lai
  • Hạng mục: Dự án xây dựng dân dụng
  • Khu vực: Thị trấn Nhơn Hòa - Huyện Chư Pưh - Tỉnh Gia Lai
  • Năm: 2014