Xuân Lộc Gia LaiXuân Lộc Gia Lai
Công trình: Trang trại  chăn nuôi bò của công ty CP Diên Hồng Gia Lai-1
  • Hạng mục: Dự án xây dựng công nghiệp
  • Khu vực: Kbang - Gia Lai
  • Năm: 2017