Xuân Lộc Gia LaiXuân Lộc Gia Lai
  • Hạng mục: Dự án xây dựng dân dụng
  • Khu vực: TT. Kon Dỡng - huyện Mang Yang -Tỉnh Gia Lai
  • Năm: 2015